Arbejdspladsvurdering - APV

- specialfaglig afklaring i helhedstilbuddet

Formålet med en arbejdspladsvurdering (APV), er at give dig et kendskab til arbejdsteknikker/ -redskaber, så du kan aflaste og bruge kroppen mest hensigtsmæssigt i dine nuværende eller evt. kommende arbejdsopgaver.

En arbejdspladsvurdering(APV) hen­vender sig til dig der har en fysisk begrænsning, som kan give dig behov for en tilretning af din arbejdsplads.

APV’en kan laves for dig der:

  • er på vej tilbage til eget job.
  • afprøves i ny jobfunktion eller nyt arbejdsområde.
  • deltager i en virksomhedspraktik på en almindelig arbejdsplads.
  • deltager i arbejdsprøvning i et virksomhedscenter.

Forløbet kan foregå i din nuvæ­rende arbejdsfunktion og foregår over et antal gange med en uges mellemrum, hvor der er mulighed for en vurdering og evt. revurdering af gennemførte tiltag.

I forløbet er der mulighed for:

  • at få råd og vejledning i ergonomi
  • bestille og afprøve hjælpemidler
  • vejledning om indstilling af stol og bord ved forskellige arbejdsopgaver
  • afprøvning af vekslende arbejdsstillinger.

Din arbejdspladsvurdering vil fortrinsvis blive fortaget af en ergoterapeut, evt. i et samarbejde med fysioterapeuter og "afspændings­pædagog".