Stress, Angst og Depression

- et afklaringsforløb i helhedstilbuddet

Formålet med forløbet er at deltagerne opnår redskaber og strate­gier til på ny at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilbuddet henvender sig til syge­meldte med stress, angst og depression. Forudsætningen for deltagelse på forløbet er et fremmøde på 10 timer om ugen. Forløbet strækker sig over 6 uger med optag hver 3. uge. Der tages hensyn til evt. anden behandling/aktivitet, som den sygemeldte deltager i.
Til forløbet er der tilknyttet psyko­loger og andet sundhedsfagligt personale. Faciliteter og personale er samlet på den samme adresse.

Forløbet indeholder bl.a.

  • Undervisning i kropsbevidsthedstemaer.
  • Undervisning i psykiske temaer.
  • Vejledning/undervisning i arbejdsmarkedsrettede temaer både i gruppe og individuelt.
  • Motion.
  • Afspænding/mindfulness.

Omkring 3. kursusuge bliver der afholdt en midtvejssamtale. Samtalen tager udgangspunkt i borgers aktuelle helbredssituation samt arbejdsmarkedsfokus, og der drøftes plan for det videre forløb herunder evt. planlægning af virksomhedspraktik. Forløbet afsluttes med en skriftlig afrapportering for den enkelte kursusdeltager, samt et afsluttende møde. Ved begge møder deltager borger, beskæftigelsesmedarbejder og den socialfaglig konsulent.