Fysioterapeutisk screening

- specialfaglig afklaring i helhedstilbuddet

Formålet med screeningen er at få en vurdering af det fysiske funktionsniveau, med henblik på at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Den fysioterapeutiske screening henvender sig til dig, som har fysiske funktionsnedsættelser, der har indflydelse på din arbejdsevne og funktionsevne.

En fysioterapeutisk screening indledes med en grundig samtale omkring den helbredsmæssige tilstand samt arbejdsmarkeds­perspektiv. Efter samtalen vurderes det, hvorvidt der er behov for nærmere undersøgelse og tests.

Såfremt det er relevant, er det muligt at tage kontakt til andre ak­tører, f.eks. egen læge, privatpraktiserende fysioterapeut, kiropraktor eller lignende.

Screeningen giver mulighed for at få belyst

  • Prognose
  • Skånehensyn af enten varig eller midlertidig karakter
  • Genoptræningsbehov
  • Behandlingsbehov
  • Fysiske funktionsniveau
  • osv.

På baggrund af samtalen og evt. undersøgelsen vurderer fysioterapeuten om et kortvarigt træningsforløb, på op til 6 uger er relevant. Såfremt der iværksættes træning vil der i samarbejde med dig, blive tilrettelagt et individuelt træningsprogram med udgangspunkt i dine problematikker, ressourcer og behov mhp. fysisk opkvalificering. Træningen er superviseret af fysioterapeuten, og der er mulighed for løbende justering af træningsprogrammet.

Den specailfaglige ydelse muliggør en fyldestgørende vurdering, som i et evt. samarbejde med andre tilknyttede fagpersoner, danner en helhedsvurdering og afklaring af dine muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller andre tilbud/forløb.