Psykologisk screening

- Psykologfaglig afklaring i helhedstilbuddet.

Formålet med den psykologiske screening er, at få afdækket din psykiske tilstand for at kunne matche fremtidige indsatser til dig.

Tilbuddet er til dig, som ikke tidligere har fået beskrevet nogen form for psykiske problemer, eller hvor det er svært at vurdere din aktuelle psykiske tilstand.

Under samtalen vil din nuværende tilstand blive drøftet samt de problemstillinger, der står i vejen for din tilbagevenden på arbejdsmarkedet.

Tilbuddet er ikke et behandlende tilbud, men en mulighed for at få en psykologs vurdering af dine nuværende psykiske/sociale/personlighedsmæssige problemstillinger.

Psykologen laver en skriftlig vurdering af din nuværende tilstand, samt en beskrivelse af, hvilke tiltag der kan iværksættes for, at du kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan det vurderes, at der kan være behov for psykologisk behandling.

For dig kan screeningen betyde:

  • Hurtigere igangsættelse af tiltag, rettet mod dig og dine nuværende psykiske udfordringer.
  • Overblik over behandlings- og udredningsmuligheder.