Forløbet smertehåndtering

- specialfaglig afklaring i helhedstilbuddet.

Formålet med smertehåndtering er at du tilegner dig redskaber med henblik på bedre at kunne håndtere dine smerter.

Smertehåndtering henvender sig til dig med en smerteproblematikker. 

For dig:

 • hvor smerterne er i et omfang, hvor det er svært at få en afklaring af din arbejdsevne
 • som føler sig blokeret af smerter, og derfor har svært ved at se sig selv tilbage på arbejdsmarkedet.
 • der har smerteproblematikker som er begrænsende for din funktionsevne.


Vi arbejder med:

 • Viden om smerte og smertetackling
 • Psykologi
 • Mindfulness
 • Afspænding
 • Tanker og Adfærd
 • Tilrettelæggelse af hverdagsaktiviteter
 • Fokus på nye gode vaner
 • Medicinering
 • Kost/ernæring

Forløbet skal give dig viden om og redskaber til at håndtere dine smerter. Dette for at hjælpe dig til bedre at kunne strukturere dagligdagen, i forhold til et privatliv og arbejdsliv med skånehensyn og smerter.

Hvert forløb indledes og afsluttes med individuelle samtaler og foregår ellers i grupper. Det løber over 6 uger, 3 timer om ugen.
Som afslutning på forløbet vil der blive udformet et notat beskrivende dit engagement, vurdering af udbytte og et bud på en handleplan.
Det er muligt at kombinere forløbet med andre tiltag, som eksempelvis: praktik, delvis sygemelding eller arbejdsprøvning.