Støttende samtaler - Psykolog

- specialfaglig afklaring i helhedstilbuddet

De støttende samtaler har til formål at støtte, vejlede og motivere dig i din vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Tilbuddet er henvendt til dig med letter psykiske lidelser, der har brug for støtte med henblik på tilbagevenden til normalt funktionsniveau.

Forløbet består af et individuelt sammensat samtaleforløb, planlagt efter behov og med udgangspunkt i dine forudsætninger. Her tænkes på motivationelle, følelsesmæssige, intellektuelle, subjektive behov mv.

Relevant for dig som har behov for:

  • støtte så du kan klare et afklaringsforløb, virksomhedspratik eller delvist arbejde.
  • en nyorientering i forhold til kronisk lidelse.
  • vejledning i forhold til en psykisk lidelse.

Samtalerne vil vare ca. 1 time. På baggrund af samtalerne vil psykologen lave et kort notat, hvor der vurderes hvorvidt du vil have glæde af psykologsamtaler/terapi i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.