Tværfaglig analyse

Tværfaglig analyse henvender sig til dig, som har en fysisk, psykisk eller social problematik.

Formålet er at give dig en anbefaling på dit videre forløb, hvor der tages højde for dine muligheder og eventuelle forhindringer, for at kunne varetage et job.

Den tværfaglige analyse og anbefalingen udarbejdes i et samarbejde mellem din sagsbehandler og et team af sundhedsfaglige personer.

Det sundhedsfaglige team består af

  • en psykolog
  • en fysioterapeut
  • • en sygeplejerske

Du vil blive indkaldt til samtale i helhedstilbuddet på kompetencecenteret. Her vil du få en kort samtale med hver af fagpersonerne fra det sundhedsfaglige team.
Med afsæt i deres eget fag vil det sundhedsfaglige team, få et indblik i de muligheder og eventuelle forhindringer du har, i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der afholdes efterfølgende et kort tværfagligt møde. Her vil være deltagelse af:

  • det sundhedsfaglige team
  • din sagsbehandler
  • evt. din mentor.

Her laves en samlet anbefaling med forslag til den rette indsats for dig.
Det er din sagsbehandler og dig, der efter mødet laver en realistisk plan for dit videre forløb.